alla kategorier
EN

Införande av kvalitetsavdelning

"Kvalitet är livsnerven i ett företag." Sedan starten har Nuoz tagit "Teknik skapar värdet, yrke garanterar kvaliteten" som sin kärna Enterprise management policy.I början av etableringen av företaget etablerades en kvalitetsledningsavdelning. Denna avdelning ansvarar huvudsakligen för upprättandet av företagets produktkvalitetsledningssystem, produktstandardhantering, processövervakning, kontroll och bestämning av halvfabrikat och färdiga produkter, rå- och hjälpmaterial och produkter mellan processer, fysiska och kemiska kontroller, mikrobiologiska inspektioner, högpresterande vätskekromatografi analytiska inspektioner, gaskromatografi Analys och inspektion, etc., säkerställer att varje parti av produkter som tillverkas av Nuoz uppfyller de nationella standarderna och de relevanta kraven från kunderna till 100 %, vilket gynnar människors hälsa.

För närvarande är inspektörerna på avdelningen alla med högskoleexamen eller högre och innehar relevanta inspektionsintyg, såsom kemikalieinspektörer, livsmedelsinspektörer, mikrobiell jäsningsarbetare, etc. Under ledning av avdelningschefen når godkända produkter som inspekteras NLT98%.

Alla medlemmar av kvalitetsledningsavdelningen uppfyller strikt sina ansvar och skyldigheter som kvalitetsinspektör. Under ledning av företaget har de etablerat ett strikt kvalitetssäkring och kvalitetsservice spårningssystem, vetenskapligt och effektivt lär sig avancerade kvalitetsledningsmetoder och kontinuerligt förbättra sig själva. Möt kundernas diversifierade och diversifierade kvalitetsinspektionsbehov.

Heta kategorier